Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die diederikvisserart verstrekt. 

Respect voor de privacy van mijn cliënten en opdrachtgevers zie ik als een terechte maatschappelijke plicht.

Ik wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar heb ik soms persoonsgegevens voor nodig. Hierin volg ik de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Ook online dienstverlening moet transparant en betrouwbaar zijn.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, geboortedatum,  bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Ook het IP-adres dat sommige plugins zoals Google Analytics oppikken, valt onder de term persoonsgegevens.

Omgaan met persoonsgegevens

1. Om offertes en facturen op te stellen heb ik adresgegevens nodig. Voor het verzenden van de nieuwsbrief heb ik naam en e-mailadres nodig.

2. Ik gebruik de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze vertrekt zijn.

3. Ik verkoop persoonsgegevens nooit aan derden, noch geef ik ze weg tegen wederdiensten. Aan mij verstrekte persoonsgegevens blijven bij mij.

4. Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die mij noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. E-mailadressen van mensen die zich uitschrijven voor de nieuwsbrief worden na 4 weken verwijderd. Adresgegevens van offertes en facturen worden niet opgenomen in een database. Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

6. Ik doe er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. 

7. AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

 

Opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of eigen persoonsgegevens? Neem contact op via de contactpagina.

Opgesteld op 17 augustus  2018. Laatste wijziging op 17 augustus 2018.